Yaptıklarımız; somut örnekler

Verimlilik Yönetimi       

Borç Yapılandırma

Stratejik Ortaklık

Pazarlama Yönetimi

Fizibilite                         

Ticari Alacak Yönetimi

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Performans Yönetimi

Çözüm Ortaklığı

Kurumsallaşma         

Eğitim

Verimlilik Yönetimi

İhtiyaç

Petrokimya sektöründe kullanılan boya ne katkı maddeleri ithalatçısı şirket başta maliyet yönetimi olmak üzere faaliyetlerinin kurumsal bir verimlilik çatısı altında yapılanmasını talep etmektedir.

Verilen Hizmetler

Pazarlama ve satış süreçleri dahil iş akışlarının maliyet, kalite ve hız açısından değerlendirilmesi, gerekli görülen akış değişiklikleri konusunda öneriler getirilmesi 

■ Satın alma - ithalat süreçleri maliyet unsurlarının analizi 

■ Şirketin bilgisayar ortamında maliyetlerini etkin yönetebileceği, öngörüsü yüksek, satın alma konusunda karar vermeyi kolaylaştıracak bir model geliştirilmesi 

■ Yazılımla birlikte uygulamaya geçiş aşamasında ilgili personelin modelle ilgili eğitilmesi, yönlendirilmesi

Sonuç

Üst yönetimin delegasyonu

Verimlilik artışı ve etkin stok yönetimi

Yeni işi alanlarına kanalize olabilmek

Kuruma özel maliyet yönetimi yazılımı ile hızlı karar alma ve projeksiyon imkanı

        

 
 
 

Anasayfa        Hizmetlerimiz       Çözümlerimiz      Yaptıklarımız       İletişim      Site Haritası