Yaptıklarımız; somut örnekler    

Verimlilik Yönetimi       

Borç Yapılandırma

Stratejik Ortaklık

Pazarlama Yönetimi

Fizibilite                         

Ticari Alacak Yönetimi

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Performans Yönetimi

Çözüm Ortaklığı

Kurumsallaşma         

Eğitim

Stratejik Ortaklık

 

İhtiyaç

Bir turizm grubu sektöründeki büyüme programını, sahibi olduğu otel zincirine yeni bir tesis ekleyerek sürdürmeyi kararlaştırmıştır. Bu projenin finansmanı için borçlanma yolu açık olmakla birlikte, dış kaynağa karşılık gelen bölümün yeni özkaynak sağlanması yoluyla finanse edilmesi strateji olarak tercih edilmekte ve destek istenmektedir.

Verilen Hizmetler

Mali ve Ticari Yapı Değerlendirmesi

Mali Projeksiyonlar

Maddi Duran Varlık Değerlendirmesi

Şirket Değerinin Belirlenmesi

Information Memorandum Hazırlanması

Fon kaynaklarına erişim

Başarılı görüşmeler

Sonuç   

Faaliyete geçen tesis

             

 
 
 

Anasayfa        Hizmetlerimiz       Çözümlerimiz      Yaptıklarımız       İletişim      Karekod