Yaptıklarımız; somut örnekler    

Verimlilik Yönetimi       

Borç Yapılandırma

Stratejik Ortaklık

Pazarlama Yönetimi

Fizibilite                         

Ticari Alacak Yönetimi

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Performans Yönetimi

Çözüm Ortaklığı

Kurumsallaşma         

Eğitim

Kurumsal Performans Yönetimi

İhtiyaç

Stratejik İletişim ve Halka İlişkiler alanında faaliyet gösteren şirket, kurumsal performansını müşterileri, hizmetleri, fonksiyonları ve çalışanları kırılımında daha somut ölçütlere dayalı izleyerek verimlilik ve karlılığını geliştirilmeyi hedeflemektedir..  

Verilen Hizmetler

- Aktivite bazlı maliyet ve hizmet kalitesi ölçümleme sistematiği oluşturulması

- Ölçümleme sistemi üzerine kurulan performans değerlendirme ve performans yönetim sistemi geliştirilmesi

- Bu sistemin üzerinde kolaylıkla çalıştırılabildiği şirkete özel yazılım geliştirme

-  Uygulama Eğitimleri ve Oryantasyon

 Sonuç

Etkin Müşteri / Portföy / Hizmet / Takım bazında raporlama

      Etkin verimlilik ve karlılık yönetimi

     

 
 

Anasayfa        Hizmetlerimiz       Çözümlerimiz      Yaptıklarımız       İletişim      Karekod