Yaptıklarımız; somut örnekler    

Verimlilik Yönetimi       

Borç Yapılandırma

Stratejik Ortaklık

Pazarlama Yönetimi

Fizibilite                         

Ticari Alacak Yönetimi

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Performans Yönetimi

Çözüm Ortaklığı

Kurumsallaşma         

Eğitim

Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma

İhtiyaç

Hazır giyim sektöründe imalat ve mağaza zinciri olan şirketler grubu kurumsal öğelere dayalı bir çalışma sistemi ve kültürü geliştirilmesini talep etmektedir.

Verilen Hizmetler

   Yönetimin çalışma alanına giren sorumlulukların yeniden belirlenmesi ve yeni bir çalışma altyapısı oluşturulması

   Mevcut müşteri portföyünün modern pazarlama metotlarıyla değerlendirilmesiyle, sadık müşteri tabanının oluşturulması 

   Taksitli satışlarla taşınmakta olan müşteri riskinin daha etkin yönetilebilir bir yapıya kavuşturulması   

Sonuç

ü   Kişilere bağımlılığın asgari düzeye indirgenmesi ve grubu geleceğe taşıyacak temel kurumsallaşma öğelerinin yerleşmesi

ü   Müşteri bağımlılığının artırılarak grubun ticari etkinliğinin olumlu yönde artışı

ü Müşteri risklerinin grubun geleceğini riske atmayacak şekilde yönetilmesi 

 
 

Anasayfa        Hizmetlerimiz       Çözümlerimiz      Yaptıklarımız       İletişim      Karekod